Informacje

RADA RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2022/2023: Przewodniczący: Pani Karolina Parysz Z-ca: Pani Magdalena Nosal Skarbnik: Pani Joanna Sęk Sekretarz: Pani Anna Ściupider WPŁATY…