Informacje

RADA RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2023/2024: Przewodniczący: Pani Magdalena Nosal Z-ca: Pani Katarzyna Maryon Skarbnik: Pani Joanna Sęk Sekretarz: WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW…