Projekty

Poznaj Polskę

         Wycieczka została zrealizowana zgodnie z wytycznymi przedsięwzięcia MEiN „Poznaj Polskę 2022”, założeniami zawartymi we wniosku dyrektora złożonym do Gminy…

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 zakupiliśmy 544 książki  (nowości czytelnicze, książki warte przeczytania w prawie każdej z dziedzin literatury i historii,…

Realizowane projekty

INFORMACJA O ZAKOŃCZONEJ REKRUTACJI DO PROJEKTU W RAMACH RPO WM 10.1.3. http://www.zator.pl/urzad/aktualnosci/Zakonczenie-naboru-dokumentow-rekrutacyjnych-do-projektu-Podniesienie-jakosci-ksztalcenia-ogolnego-w-szkolach-gminy-Zator-realizowanym-w-ramach-Regionalnego-Programu-Operacyjnego-Wojewodztwa-Malopolskiego-na-lata-2014-2020-Nr-projektu-RPMP.10.01.03-/idn:2471.html INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROJEKTU W RAMACH RPO WM…