Projekty

Realizowane projekty

INFORMACJA O ZAKOŃCZONEJ REKRUTACJI DO PROJEKTU W RAMACH RPO WM 10.1.3. http://www.zator.pl/urzad/aktualnosci/Zakonczenie-naboru-dokumentow-rekrutacyjnych-do-projektu-Podniesienie-jakosci-ksztalcenia-ogolnego-w-szkolach-gminy-Zator-realizowanym-w-ramach-Regionalnego-Programu-Operacyjnego-Wojewodztwa-Malopolskiego-na-lata-2014-2020-Nr-projektu-RPMP.10.01.03-/idn:2471.html INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROJEKTU W RAMACH RPO WM…

Zamknij menu