RADA RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2018/2019

  • Przewodniczący – Pani Magdalena Rybak
  • Z-ca przewodniczącego – Pani Agnieszka Jezierska
  • Skarbnik – Pani Teresa Dyrda
  • Sekretarz – Pani Gertruda Węgrzyn

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Zamknij menu