RADA RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2023/2024:

Przewodniczący: Pani Magdalena Nosal

Z-ca: Pani Katarzyna Maryon

Skarbnik: Pani Joanna Sęk

Sekretarz:

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW ZSO W ZATORZE dokonywać należy na konto: BS Zator Nr rachunku: 77 8136 0000 0010 5457 3000 0010,w tytule wpłaty podać należy: nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której dziecko uczęszcza.