BELGIA – WYMIANA MŁODZIEŻY- Temat projektu: „A Fairy tale or a fairer tale”

Projekt Comenius jest kierowany w stronę uczniów i nauczycieli. Jego głównym zadaniem jest doskonalenie umiejętności językowych uczniów, uwypuklenie europejskiego wymiaru edukacji oraz wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej.Uczniowie oraz nauczyciele realizujący przedsięwzięcia projektu będą wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte na zajęciach języka angielskiego, języka polskiego, biologii, historii, informatyki, wiedzy o społeczeństwie, geografii, wychowania fizycznego, wiedzy o sztuce. Naszym celem jest rozwijanie umiejętności rozumienia świata wokół nas, kreowanie krytycznego myślenia, utrwalanie postaw pro- ekologicznych. W trakcie prac nad projektem młodzież naszej szkoły będzie wspólnie z nauczycielami odkrywała podobieństwa i różnice pomiędzy krajami partnerskimi co pozwoli dojść do konkluzji: „Wszyscy jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami Europy”. Wspólne prace niewątpliwie zaowocują nawiązaniem przyjaźni pomiędzy naszymi uczniami, uczestnikami projektu.

(całość artykułu)

FILM