ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę wyrobów garmażeryjnych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Zatorze