Zakończenie roku szkolnego

Na ten dzień czekali wszyscy uczniowie, ale także i nauczyciele – zakończenie roku szkolnego, czyli WAKACJE! 19 czerwca 2019 roku w naszej szkole (ZSO Zator) odbył się apel zamykający i podsumowujący rok szkolny 2018/2019. W tym roku mury naszej szkoły opuszczają dwa roczniki – ósmoklasiści po 8 latach razem oraz gimnazjaliści po aż 9 wspólnie spędzonych latach.

                Po mszy świętej w zatorskim kościele parafialnym uczniowie, rodzice oraz nauczyciele udali się do hali sportowej przy ZSO Zator na uroczysty apel podsumowujący pracę i osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2018/2019. Specjalnymi gośćmi była przewodnicząca Rady Rodziców – pani Rybak, przedstawicielka Banku Spółdzielczego w Zatorze – pani prezes Katarzyna Lalik oraz Burmistrz Miasta Zator – pan Mariusz Makuch, który podziękował pani Dyrektor za wieloletnią współpracę.

                Najpierw gimnazjaliści przykazali sztandar Naszej szkoły młodszym kolegom z klas VII słowami „W imieniu uczniów klas III gimnazjum opuszczających mury tej szkoły przekazujemy Wam sztandar. Mamy nadzieję, że będziecie godnie reprezentować społeczność uczniowską Szkoły Podstawowej w Zatorze.”

Następnie było słowo od pani Dyrektor, która gratulowała uczniom ukończenia kolejnej klasy oraz życzyła szczęśliwych i bezpiecznych wakacji.

Potem przyszła kolej na wręczenie świadectw z „paskiem”. Wychowawcy klas IV – VIII oraz III gimnazjum wraz z panią Dyrektor i p. Magdaleną Rybak wręczyli wyróżnionym świadectwa oraz nagrody za całoroczną ciężką pracę.

Kolejno nastąpiło wręczenie listów gratulacyjnych dla rodziców najpilniejszych uczniów.

A następnie to, na co czekali wszyscy uczniowie oraz wychowawcy, czyli ogłoszenie wyników całorocznego konkursu „Super Klasa”. Takie miano otrzymała klasa VI A. Nagrodą było 1000 zł od Rady Rodziców.

Później przedstawicielka Banku Spółdzielczego w Zatorze wręczyła najlepszym uczniom z każdej klasy stypendium Banku Spółdzielczego.

Wystarczy tej nauki, teraz czas na sport. P. Jolanta Kajtoch oraz Pani Dyrektor Renata Pękala wręczyły najwybitniejszym zatorskim sportowcom nagrody za osiągniecia sportowe.

Następnie pan Burmistrz Makuch życzył wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom szczęśliwych wakacji.

Potem uhonorowani zostali wolontariusze Szkolnego Koła CARITAS, którzy bezinteresownie pomagali i angażowali się w różne akcje jak np. zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne.

Na koniec uczniowie klas VII pożegnali Naszych absolwentów, życząc im powodzenia w nowej szkole oraz wszyscy mieli okazję zaśpiewać wspólnie hit Maryli Rodowicz „Ale to już było”.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Szczęśliwych wakacji!!!

Emilia Gałuszka

Zamknij menu