Certyfikat „Szkoła Młodych Patriotów” dla ZSO w Zatorze

Certyfikat "Szkoła Młodych Patriotów"

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze zdobył 30 listopada 2018r. certyfikat w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła Młodych Patriotów” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
Zanim szkoła uzyskała certyfikat musiała zgłosić się do IX edycji konkursu i wykonać (w okresie od czerwca do listopada) zadania, które następnie pozytywnie zweryfikowała Komisja Konkursowa w Warszawie.
W ramach zaplanowanych zadań uczniowie ZSO w Zatorze:
1. Przeprowadzili konwersatoria pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.
2. Przygotowali plakaty upamiętniające „100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości”.
3. Przeprowadzili badania sondażowe wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.
4. Przeprowadzili ogólnoszkolny konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.
5. Zorganizowali ogólnoszkolny konkurs recytatorskiego o tematyce patriotycznej.
6. Zorganizowali ogólnoszkolny konkurs pieśni patriotycznych.
7. Przygotowali Konkurs Postaw Patriotycznych.
8. Przygotowali prace pisemne na temat motywu „małej ojczyzny w literaturze”.
Celem konkursu było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii i narodu polskiego.

Zamknij menu