CZYM JEST PRZYJAŹŃ? ZAJĘCIA OTWARTE.

Dnia 15 lutego w świetlicy odbyły się zajęcia pod hasłem: „Czym jest przyjaźń w życiu człowieka?” oraz „Czy są nam potrzebni przyjaciele?”. Dzieci bardzo chętnie brały w nich udział, odpowiadały na pytania, wypowiadały się nt przyjaźni. W ramach podsumowania  zajęć każdy uczestnik wykonał nietypową-bo w formie sympatycznego pieska- kartkę dla przyjaciela.  Był to doskonały pretekst do budowania więzi między uczniami, kształtowania przyjaźni, życzliwości i  szacunku do drugiego człowieka.