Przywrócenie pierwotnego rozkładu jazdy autobusu szkolnego od 05.10.2020 r.

Przywrócenie pierwotnego rozkładu jazdy autobusu szkolnego

W związku z zakończeniem części prac budowlanych na drodze wojewódzkiej 781 uprzejmie informujemy że od 5 października br. (poniedziałek) przywrócone zostanie dowożenie uczniów na trasie Rudze – Łowiczki – Zator wg pierwotnie przyjętego harmonogramu i wyznaczonej trasy. Poniżej przypominamy rozkład jazdy autobusu dowożącego dzieci do szkół Gminy Zator.
http://www.zator.pl/urzad/aktualnosci/TRASY-PRZEJAZDU-AUTOBUSU-SZKOLNEGO-w-okresie-od-01.09.2020-r.-do-konca-trwania-zajec-lekcyjnych-roku-szkolnego-20202021/idn:4546.html

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o stosowanie się uczniów do zasad obowiązującego regulaminu przewozu w tym do wytycznych i zasad bezpieczeństwa dotyczących zabezpieczenia przed zakażeniem wirusem COVID 19.