Podsumowanie wycieczek realizowanych w ramach projektu „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”

Projekt realizowany w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

W roku szkolnym 2022/2023 i roku szkolnym 2023/2024 zrealizowano działania o charakterze integrującym środowisko uczniów z Polski i Ukrainy związane z turystyką krajową (wycieczki promujące walory Małopolski). W ramach tego zadania zaplanowano i zorganizowano dwie wycieczki jednodniowe dla grup, w których uczą się uczniowie z Polski i Ukrainy. Kwota dofinansowania zadania grantowego wyniosła 95.540,00 zł. Każdej z grup zorganizowano w czerwcu i we wrześniu 2023 r. wycieczkę jednodniową. W ramach wycieczek uczniowie z Polski i uczniowie z Ukrainy zwiedzili: Kraków (ogród Botaniczny w Krakowie, Kopalnię Soli w Wieliczce), Zakopane (Gubałówkę, Krupówki), Pieniny i Spisz (zamek w Czorsztynie), Rabkę Zdrój (Park Rozrywki Rabkoland). Uczniowie odbyli również wycieczkę Szlakiem Orlich Gniazd (zamek w Pieskowej Skale), Nowy Wiśnicz (zamek w Wiśniczu) i Rudno (zamek w Tenczynie).

W trakcie wycieczek uczniowie mieli możliwość odbyć warsztaty w Muzeum Agatów, Womai Centrum Nauki i Zmysłów (wystawa w stronę ciemności), Żywe Muzeum Obwarzanka, Muzeum Tatrzańskie i Muzeum Oscypka w Zakopanem, w Wiśniczu zwiedzali średniowieczne sale tortur, Bastion VR oraz brali aktywny udział w warsztatach alchemicznych, które składały się z historycznej pogadanki połączonej m.in. z pokazem alchemicznego sprzętu i „wybuchowych” doświadczeń, odczytem tajnej wiadomości i zawiłej receptury alchemika oraz części praktycznej, podczas której uczniowie samodzielnie przeprowadzali eksperymenty. Scenariusz warsztatów został tak opracowany, by w ich trakcie uczniowie zdobyli nie tylko wiedzę historyczną, ale również poćwiczyli umiejętności praktyczne (posługiwali się prostym sprzętem laboratoryjnym), rozwijali w sobie pasję badawczą, poznawali świat wszystkimi zmysłami, rozbudzali wyobraźnię… Ponadto uczestnikom warsztatów została również przybliżona postać najsłynniejszego polskiego alchemika, Michała Sędziwoja, którego dzieła były znane i cenione w całej Europie.

Wycieczki pomogły uczniom lepiej się zintegrować oraz poznać walory Małopolski. Ponadto wycieczki edukacyjne stanowiły dla dzieci doskonałe uzupełnienie nauki, gdyż umożliwiały im aktywne zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym regionu i co najważniejsze pozwoliły uczniom z Ukrainy szybciej zaaklimatyzować w nowym dla nich środowisku, odnaleźć w nowej grupie i przy okazji „podszlifować” język.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt nr RPMP.15.02.00-12-0044/22 dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.