Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2024/2025

Osoby zainteresowane dowożeniem uczniów do szkoły w roku szkolnym 2024/2025 proszone są o dostarczenie do sekretariatu do dnia 05.04.2024 r. kwestionariusz dowozu.