Warsztaty z zakresu bankowości

16 stycznia w naszej szkole odbyły się warsztaty z zakresu bankowości, w których uczestniczyli uczniowie klas 7 i 8. Warsztaty prowadzone były przez pracownika Banku Spółdzielczego w Zatorze. Celem warsztatów jest przygotowanie uczniów do Europejskiego Quizu Finansowego, który z kolei ma za zadanie sprawdzenie wiedzy uczestników na temat finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Europejski Quiz Finansowy organizowany jest z inicjatywy Europejskiej Federacji Bankowej. W Polsce za jego organizację odpowiada Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.
Trzymamy kciuki za naszych uczniów.

Marlena Walczyk

Zamknij menu