Taneczna przerwa

We wtorek 24 stycznia na szkolnym korytarzu odbyła się taneczna przerwa zorganizowana przez pana Łukasza Jabconia.
W wydarzeniu tym mógł wziąć udział każdy chętny uczeń. Na projektorze wyświetlany był układ taneczny, który uczniowie naśladowali. Chętnych do dobrej zabawy nie brakowało. Celem tego działania jest zachęcenie dzieci do ruchu, dbania o zdrowie fizyczne i dobra zabawa. Oto kilka zdjęć z tego wydarzenia

                                                                                                                     Julia Romańska