Światowy Dzień Wody (realizacja projektu edukacyjnego z PAH)

W tym roku nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji Światowy Dzień Wody z Polską Akcją Humanitarną, realizując wiele zadań.

Zajęcia prowadzone były w oparciu o scenariusze PAH. Często wzbogacali je nauczyciele o własne pomysły i pomoce dydaktyczne. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci, uwrażliwiły ich na trudną sytuację krajów dotkniętych brakiem wody i konfliktami zbrojnymi.

Jednym z zadań było wsparcie finansowe. Uczniowie chętnie zaangażowali się w zbiórkę pieniędzy.

Cała społeczność szkolna zebrała kwotę w wysokości 1 270,68 zł, którą przesłano na konto Polskiej Akcji Humanitarnej ze wskazaniem na „Pomoc dla Ukrainy”.

Szkoła otrzymała zaświadczenie o udziale i podziękowanie potwierdzające udział w akcji „Światowy Dzień Wody”.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również będzie duże zaangażowanie uczniów i nauczycieli w kolejną akcję.

Bardzo dziękujemy Wszystkim –  

– Nauczycielom, Uczniom, Rodzicom

za duże zaangażowanie w nasze przedsięwzięcia  

Jadwiga Zadora – Czopek, Danuta Skrzypek