Lekcja historii w CAZ

24 września uczniowie z klas 7 i 8 brali udział w lekcji historii, prowadzonej przez dr Konrada Meusa, znanego historyka,  absolwenta Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Lekcja odbyła się w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze, gdzie w auli audytoryjnej dr Meus spotkał się z młodzieżą z naszej szkoły. Lekcja składała się z dwóch części.  W pierwszej części historyk przybliżył uczniom historię młodych bohaterów Lwowa, którzy z odwagą i męstwem bronili Lwowa w okresie 1918-1919r. Młodzi obrońcy zwani Orlętami Lwowskimi to uczniowie, harcerze, studenci, którzy wobec braku regularnych oddziałów wojska w mieście wzięli na siebie trud obrony miasta przed oddziałami ukraińskimi. 

W drugiej części dr Meus  zapoznał uczniów z sylwetką Ignacym Janem Paderewskim, który oprócz tego, że był wybitnym kompozytorem, był również wielkim mężem stanu, politykiem i działaczem niepodległościowym.

Całe spotkanie zrobiło na uczniach ogromne wrażenie. W sposób niezwykle ciekawy i wzruszający zapoznał zgromadzonych z kawałkiem niezwykłej historii Polski.

                                                                        Marcin Byczkowski, Weronika Skibińska