Innowacja w klasach pierwszych

W ramach innowacji pedagogicznej „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki” uczniowie klas pierwszych po zapoznaniu się z książką Waldemara Cichonia „Cukierku, ty łobuzie” wykonali ciekawe prace plastyczno–techniczne, które następnie zaprezentowali na specjalnie na tę okazję przygotowanej wystawie.