Zajęcia z ruchu drogowego.

Uczymy się jak bezpiecznie poruszać w ruchu ulicznym w drodze do i z przedszkola.

Zamknij menu