DZIEŃ ZIEMI

Dzień Ziemi to coroczne święto, które przypomina nam o tym, jak ważne jest dbanie o naszą planetę. W dniu 21 kwietnia, również w przedszkolu, dzieci miały okazję wziąć udział w różnych ciekawych i edukacyjnych aktywnościach związanych z ochroną środowiska. Podczas tego dnia skupiliśmy się na edukacji dzieci w zakresie ochrony środowiska oraz nauczaniu ich, jak zmniejszyć negatywny wpływ człowieka na przyrodę. Dzieci uczestniczyły w rozmowie na temat tego, jak ważne jest dbanie o planetę, a także w jaki sposób mogą działać, aby chronić środowisko.

Następnie dzieci brały udział w tworzeniu plakatu, który przedstawiał pozytywne i negatywne czynniki wpływające na środowisko. W ten sposób dzieci nauczyły się, jakie działania mają pozytywny wpływ na środowisko, a także na to, jakie czynniki szkodzą naszej planecie. Dzięki temu, dzieci zrozumiały, jakie działania powinniśmy podejmować, aby chronić naszą planetę.

Kolejnym etapem był nauka piosenki pt. „Zielony dom”. Piosenka ta jest doskonałym sposobem na przekazanie ważnej wiedzy dzieciom na temat ochrony środowiska. Dzięki muzyce i zabawie, dzieci szybko zapamiętają, jakie działania są korzystne dla środowiska. Najbardziej wyczekiwanym momentem dnia była segregacja śmieci. Dzieci, pod czujnym okiem nauczyciela, miały okazję segregować śmieci na terenie szkoły. Dzięki temu, zobaczyły, jak ważne jest segregowanie odpadów i wyrzucanie ich do odpowiednich pojemników. Takie działania w przedszkolu przyczyniają się do kształtowania odpowiednich nawyków już od najmłodszych lat.

Na zakończenie przedszkolaki wykonały pracę plastyczno-techniczną, na której umieściły wybrane przez siebie zasady dbania o planetę Ziemię.  

Podsumowując, Dzień Ziemi jest doskonałą okazją do edukacji dzieci w zakresie ochrony środowiska. Dzięki różnorodnym działaniom, dzieci uczą się, jakie działania są korzystne dla naszej planety oraz jakie negatywne skutki wynikają z niewłaściwego postępowania. Dzięki temu, przedszkolaki zyskują wiedzę i umiejętności, które będą mieć pozytywny wpływ na naszą planetę.

opracowanie i zdjęcia: Kinga Kuzia
publikacja: BG