Poznaj Polskę

         Wycieczka została zrealizowana zgodnie z wytycznymi przedsięwzięcia MEiN „Poznaj Polskę 2022”, założeniami zawartymi we wniosku dyrektora złożonym do Gminy Zator oraz w porozumieniu zawartym między Organem Prowadzącym a Ministrem Edukacji i Nauki. Przedsięwzięcie to wspomaga realizację podstawy programowej dla szkół podstawowych z języka polskiego, historii i geografii, a uczenie się przez odkrywanie i doświadczenie sprawia, że uczniowie szukają śladów historii i kultury naszego narodu, poznają swoje korzenie.

         W ramach wycieczki 48 osób – 45 uczniów pod opieką 3 nauczycieli zwiedzało Lublin, Kazimierz Dolny, Sandomierz, Puławy i Czarnolas. Wyjazd został opłacony w 52,08% dzięki dofinansowaniu z Budżetu Państwa (15 000 zł), natomiast 47,92% stanowił wkład własny (13 800 zł).

         Podczas wyjazdu w pierwszym dniu uczestnicy mogli podziwiać Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy (w tym: trasę podziemną, Bramę Opatowską, Katedrę). Kolejny dzień rozpoczął się od zwiedzania Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, a następnie Kazimierza Dolnego (Rynek, Fara, Zamek, Góra Trzech Krzyży). Popołudnie zakończyło się zwiedzaniem Puław (w tym kompleksu Pałacowo-Parkowego Czartoryskich: Muzeum w Domu Gotyckim, Świątyni Sybilli, Pałacu Marynki, Domku Chińskiego, Groty z XVIII w.) Ostatni dzień to przejazd do Lublina, a w nim: zwiedzanie miasta – historycznego zespołu architektoniczno-urbanistycznego wraz z Archikatedrą Lubelską i Muzeum Archidiecezjalnym (Zamek z Kaplicą św. Trójcy, stół z Czarcią Łapą, Katedry z Zakrystią akustyczną i Krypty, Wieża Trynitarska).

             Podczas wyjazdu był obecny przewodnik, uczestnicy mieli zapewnione dwa śniadania i dwie obiadokolacje, korzystali z 2 noclegów. Wszyscy byli ubezpieczeni.