Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 zakupiliśmy 544 książki  (nowości czytelnicze, książki warte przeczytania w prawie każdej z dziedzin literatury i historii, nawet pozycje w językach obcych, cieszących się ostatnio sporym zainteresowaniem).

Ponadto zorganizowaliśmy spotkanie autorskie z Panem Marcinem Koziołem, szereg konkursów, warsztatów, zajęć i Dzień Książki. Kontynuujemy również współpracę z Biblioteką Publiczną w Zatorze. W grudniu zorganizowaliśmy specjalne zajęcia promujące czytanie i wystawę dotyczącą książek na szkolnym korytarzu. Dzięki tym działaniom znacznie podwyższyła się ilość wypożyczeń w naszej bibliotece.

Wydarzenia – dostępne na stronie szkoły:

„Niezwykłą lekcja języka polskiego”

„Jak powstają słowa”

„Jak zachęcić do czytania?”

„dzień książki”

„Czy da się przeczytać książkę na raz? – czyli kilka słów o zakładkach”

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”

„Wyjątkowe ksiżki”

„Konkurs czytelniczy dla klas czwartych – W świecie Baśni Andersena”

„Niezwykłe spotkanie z autorem lektur”

„List do Rodziców”

„Zakup książek”