Zapisy na obiady w roku szkolnym 2021/2022

Zapisy na obiady w ZSO w Zatorze na rok szkolny 2021/2022 będą odbywać się w dniach 01-02.09.2021 r. Zapisy przyjmuje intendent szkoły w stołówce szkolnej. Cena obiadu wynosi 5,00 zł

Odpłatność za wyżywienie dokonuje się przelewem w kolejnym miesiącu (tzn. za miesiąc wrzesień w miesiącu październiku). Przelew należy wykonać do 10 dnia kolejnego miesiąca.

Dane do przelewu:

Urząd Miejski w Zatorze

Konto: 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170 w tytule wpłaty wpisać należy: imię i nazwisko dziecka, klasę, ZSO w Zatorze, wyżywienie za miesiąc….. (wpisać miesiąc, którego płatność dotyczy).

Obiady będą wydawane od dnia 03.09.2021 r.