Rejestracja kandydatów

Dzień 21 września w ZSO w Zatorze to kolejny dzień pracy szkolnej komisji wyborczej i zbieranie zgłoszeń kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego. Pięciu uczniów Piotr Mitera, Marcel Warmuz, Tomasz Sochacki, Oskar Falkowski i Tosi Buassa, zgłosili się do członków komisji, deklarując swój udział w uczciwych wyborach o zaszczytne miano przewodniczącego SU. Nasza lista powoli się zapełnia. Póki co, mamy wizję twardej, męskiej gry.
(Autor: Bartosz Konik)