O projekcie

Główną ideą projektu SOS (School of Success) – KA 210 wprowadzonego na lata 2021-2023 jest doskonalenie języka angielskiego, poprzez wdrażanie nauki tego języka w realizację programó1) innych przedmiotów, tj. geografia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, plastyka, technika, informatyka, itp. przede wszystkim w zakresie poznawania krajów partnerskich- Słowacji i Turcji, ich historii geografii i kultury, a także ochrona naszej planety i środowiska, czy bezpieczne poruszanie się w Internecie.

 Ogólnym celem projektu jest wspieranie uczniów w uczeniu się i zdobywaniu umiejętności i kompetencji także w zakresie znajomości języków obcych, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz podnoszenie świadomości na temat innych krajów. Chcielibyśmy rozwinąć te umiejętności metodologią CLIL (Content and Language Integrated Learning- czyli zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu). Nauczyciele i uczniowie będą współpracować nie tylko w jednej szkole w swoim kraju, ale będą współpracować z uczniami i nauczycielami z różnych krajów uczestniczących w projekcie, realizując wspólne cele, wymieniając się pomysłami na realizację zajęć i wspólnych działań. Ponieważ głównym językiem komunikacji będzie angielski, chcielibyśmy zastosować wiedzę teoretyczną w życiu codziennym.

Oprócz działań w ramach projektu eTwinning, w trakcie trwania programu realizowane będą mobilności uczniów do wszystkich krajów partnerskich:

Maj 2022- 5-dniowa mobilność w Polsce

Październik 2022- 5-dniowa mobilność w Turcji

Maj 2023- 5-dniowa mobilność w Słowacji