EBOOK

Nasz wspólny eBook ze scenariuszami lekcji i materiałami do lekcji CLIL(Content and Language Integrated Learning- czyli zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu), które polegają na uczeniu się języka angielskiego w połączeniu z innymi przedmiotami. Dzięki tej metodzie, uczniowie na lekcjach geografii, biologii, plastyki, techniki, informatyki poznają nowe informacje na temat krajów partnerskich, realizują wspólne zadania w ramach działań projektowych, a nauczyciele wymieniają się swoimi praktykami, aby urozmaicić naukę języka angielskiego i w innowacyjny sposób wplatać ją w programy nauczania innych przedmiotów.

Podczas realizacji całego projektu dodawane zostaną do niego kolejne materiały i zdjęcia z realizacji:

https://read.bookcreator.com/RIoMb6UeWeVFdRw9TuKOs5ZJKyd2/QI9QYNe7SBuE_K4fpxJzcA?fbclid=IwAR3oXaU4HgM7_Sdr77yR2-zpcmhSeiV6EArfJ4tTERfRN30-zhLRQxU1RUw