ZAJĘCIA W ROK-u PODSUMOWANIE WIZYTY W POLSCE /CZWARTEK/

Podsumowanie wizyty rozpoczęło się od oglądnięcia wystawy wykonanej ze zdjęć zrobionych przez uczniów z każdego kraju. Przedstawiały one piękno wody oraz jej wykorzystanie w życiu codziennym. Kolejnym punktem było podsumowanie pracy uczniów uczestniczących w Comeniusie, czyli pokazanie prezentacji wykonanych przez grupy w Polsce, jak i prac wykonanych w krajach partnerskich przedstawiające wykorzystanie wody w danym państwie. Każdy kraj dodatkowo zaprezentował piosenkę. Szczególnie dobrze przyjętą przez publiczność okazała się polska piosenka, którą zaśpiewała dyrektor ZSO w Zatorze Agata Kogut. Obecni na widowni, również z innych krajów, z entuzjazmem włączyli się w śpiewanie tego ludowego utworu. Na zakończenie uczestnicy Comeniusa zrobili pamiątkowe zdjęcia. Po uroczystości nadszedł czas na zabawę w gronie uczniów. Przejechaliśmy autobusem do ‘Karpika’ w Graboszycach. Odbył się tam poczęstunek i dyskoteka, która trwała do późnego wieczoru. Było dużo zabawy, tańca i robienia pamiątkowych zdjęć z osobami, z którymi zdążyliśmy się już zaprzyjaźnić.

/Joanna Strug/

CZWARTEK – WIELKIE SHOW

We czwartek o godz. 13.00 odbyło się uroczyste otwarcie fotogalerii, w której znajdowały się zdjęcia przedstawiające wykorzystanie wody w różnych miejscach i w pracach codziennych w domach. Zdjęcia były pogrupowane według krajów, z których „pochodziły”. Po obejrzeniu przez wszystkich wystawy udaliśmy się na salę, gdzie odbyła się część prezentacji projektów. Dzień wcześniej przygotowaliśmy w grupach prace na temat wody. Każda grupa wybrała prezentera. Oprócz tych prezentacji były prezentacje przygotowane przez każdy partnerski kraj. Ale to nie wszystko. Nieoczekiwanie spotkała nas „wielka niespodzianka”. Pani Dyrektor z naszej szkoły zaśpiewała dla nas piosenki.

Ciąg dalszy…

/Aurelia Ćwiertnia/