DZIEŃ COMENIUSA w ZSO ZATOR

Po raz kolejny odbyła się uroczystość w ZSO w Zatorze podczas której nastąpiło podsumowanie ostatniej wizyty w ramach projektu Comenius, wizyty w Holandii. Szerokiemu gronu zebranych przedstawione zostały prezentacje uczniów szkoły dotyczące tradycyjnych oraz niekonwencjonalnych sposobów wykorzystania wody na naszym terenie oraz na terenie partnerów z Holandii. Materiały przywiezione z Holandii uzupełniły prezentacje uczniów zatorskiej szkoły wzbogacając widzę wszystkich zebranych o nowe ciekawe informacje ilustrowane zdjęciami oraz bogatym komentarzem.

Wszyscy z zapartym tchem śledzili pokazy, natomiast autorzy otrzymywali gromkie oklaski.

To już ostatnie spotkania zatorskich uczniów z tym projektem. Miejmy nadzieję, że uda się szkole pozyskać środki na realizację kolejnych „Comenius’ów”.