Zgłoszenie dziecka na świetlicę

Do dnia 22 sierpnia 2022r. przyjmowane będą zgłoszenia dzieci na świetlicę szkolną. Prosimy o wypełnienie „karty zgłoszenia” i dostarczenie jej do sekretariatu (druk będzie też dostępny w sekretariacie szkoły).