Zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze w okresie od 6 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.