Zapisy i wpłaty na obiady w roku szkolnym 2020/2021

Rodzice zainteresowani zakupem obiadów dla dziecka (ucznia) proszeni są o zapisanie dziecka (ucznia) na obiad. Zapisów takich dokonać można telefonicznie u intendenta pod numerem 33/8410803 wewn. 27 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00-14.00. Zapisów można dokonać od 1 września 2020 r.

Wpłaty za obiady należy dokonać na konto: BS Zator 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170. W tytule wpłaty należy wpisać: Nazwa szkoły (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze), Imię i nazwisko dziecka/ucznia, klasę, do której uczęszcza oraz okres, którego wpłata dotyczy.

Koszt jednego obiadu dla ucznia szkoły: 5 zł (słownie: pięć złotych 0/00)