Wyniki konkursu poetyckiego o świętym Rochu

Komisja konkursu poetyckiego o św. Rochu po przeczytaniu i analizie nadesłanych prac wyłoniła najlepsze wiersze. I tak w kategorii klas 1-4 pierwsze miejsce otrzymał Andrzej Jurczak, drugie Filip Przystał, trzecie Marta Świętek. W kategorii klas 5-8 pierwsze miejsce zajęła Julia Bogunia, drugie miejsce Magdalena Morkisz i trzecie miejsce Szymon Butlak. Nagrody, które ufundował ks. Bartłomiej Bartosik, są do odebrania przez rodziców wyżej wymienionych uczniów do dnia 25 maja 2020 r. w sekretariacie szkoły ZSO Zator w godzinach jego funkcjonowania. Nagrody dla każdej kategorii wiekowej są następujące: za pierwsze miejsce opaska/smartwatch M4, za drugie miejsce myszka komputerowa, za trzecie miejsce nagroda książkowa.

Wszystkim biorącym udział uczniom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. Już niedługo kolejny konkurs, tym razem plastyczny o świętym Rochu.

ks. Bartłomiej Bartosik