Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Wyniki egzaminów ósmoklasisty  można sprawdzić już jutro tj. 2 lipca 2021r. w systemie ZIU na stronie www.wyniki.edu.pl od godziny 10.00. Uczniowie mogą się zalogować za pomocą numeru PESEL oraz hasła otrzymanego w szkole. Po wpisaniu identyfikatora i hasła wyświetli się strona z danymi osobowymi ucznia. Tam znajdują się wyniki z poszczególnych egzaminów. Jeśli ktoś zapomniał lub zgubił hasło, może zgłosić się po nie osobiście do sekretariatu szkoły (dzisiaj do godziny 15.00).

W dniu 9 lipca 2021r. (piątek) w sekretariacie szkoły należy odebrać zaświadczenia z wynikami egzaminu i dostarczyć je do szkoły wybranej przez ucznia. Sekretariat będzie czynny, jak codziennie, od godziny 7.00 do 15.00. Zapraszamy.

                                   Pozdrawiam wszystkich absolwentów

                                              Aneta Huczek-Wojtal