WAŻNA INFORMACJA!!!

Dowożenie dziecka do szkoły w roku szkolnym 2023/2024

Informuję, że osoby chętne na dowożenie dziecka do szkoły w roku szkolnym 2023/2024 zobowiązane są złożyć w sekretariacie szkoły „KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ORGANIZACJI BEZPŁATNEGO DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ZATOR W ROKU SZKOLNYM 2023/2024”.

Wypełniony i podpisany kwestionariusz należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 16 maja 2023 r.