TYDZIEŃ ULGI W ZSO ZATOR

„Tydzień ulgi” to ogólnopolska akcja zainicjowana przez psychologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkoły, które przystąpią do kampanii, darują uczniom i uczennicom tydzień bez sprawdzianów, odpytywania i zadań domowych. Wszystko po to, aby zadbać o dobrostan psychiczny uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek. Nasza szkoła również dołączyła do akcji !!!!! W dniach od 17 do 21 maja wszyscy uczniowie nie będą mieli sprawdzianów, kartkówek i zadań domowych.