Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów klas I SP – rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze zaprasza Rodziców przyszłych uczniów klas pierwszych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 26 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00 na sali gimnastycznej w budynku SP (mała sala).

Serdecznie zapraszam

Aneta Huczek-Wojtal – dyrektor szkoły