Ruszyła rekrutacja

Ruszyła rekrutacja do klasy pierwszej SP i Oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze na rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci w wieku siedmiu lat, a do oddziału przedszkolnego dzieci w wieku 5-6 lat.

WAŻNE dot.: dzieci zamieszkałych w obwodzie ZSO w Zatorze  w przypadku wyboru innej szkoły niż Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze, rodzice są proszeni o przekazanie do sekretariatu szkoły informacji, do której placówki dziecko będzie uczęszczało.

Wszystkie informacje i wnioski dostępne na stronie  https://zsozator.pl  
w zakładce: SZKOŁA – REKRUTACJA

Zgłoszenia i wnioski przyjmuje sekretarz szkoły

w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach od 7.30 do15.30

we wtorek w godzinach od 7.30 do 16.00

w piątek w godzinach od 7.00-14.30

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej

Można uzyskać pod numerem telefonu 33/8410803

W trakcie składania zgłoszeń i wniosków niezbędne będą następujące dokumenty:

  1. dowód osobisty rodzica – do wglądu,
  2. zdjęcie do legitymacji szkolnej (w przypadku przyjęcia dziecka do szkoły),
  3. dokument zawierający PESEL dziecka – do wglądu,
  4. wypełnione zgłoszenie – dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie i poza obwodem szkoły,
  5. wypełnione dokumenty dodatkowe – dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie i poza obwodem szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zamknij menu