Rekrutacja do świetlicy – rok szkolny 2020/2021

Dyrektor ZSO w Zatorze informuje, że rozpoczęła się rekrutacja uczniów do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021. Rekrutacja trwa od 01.07.2020 r. do 13.08.2020 r. Niezbędne do rekrutacji dokumenty znajdują się w zakładce: strefa ucznia – świetlica – regulamin wraz z załącznikami. Uzupełnione i kompletne dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Świetlica szkolna – rekrutacja”. Dokumenty można przesłać pocztą na adres szkoły lub zostawić w skrzynce na listy, która zamontowana jest na ścianie (po lewej stronie) przy wejściu głównym do szatni.