Projekt grantowy pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych

Celem projektu jest wsparcie potencjału małopolskich organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe kształcenia ogólnego i zawodowego oraz placówki oświatowe w organizacji nauki i wsparcia uczniów ukraińskich w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie.

Dofinansowanie grantu z UE: 261 348,15 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 15 618 379,77 zł

Dzięki podpisaniu Umowy powierzenia grantu IXA/193/EK/23 z dnia 28 lutego 2023 r. Gmina Zator pozyskała środki o łącznej kwocie wsparcia 74.763,07 PLN, w ramach których na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze zakupiono m.in.:

W ramach grantu na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze zakupiono m.in.:

  • 23 komputery all in one w kwocie 93 259,03,00 zł
  • 2 monitory interaktywne w kwocie 13.504,00 zł
  • pomoce dydaktyczne dla uczniów (Pakiet Didakta język polski) w kwocie 1.520,00 zł
  • pomoce dydaktyczne dla uczniów (Gramatyczne dywaniki – części mowy, Szablon gramatyczny – części mowy, Magnetyczne części mowy, 7 walizek – Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii, kostki do układania opowiadań, Dixit – gry edukacyjne) w kwocie 3.518,00 zł
  • zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (preparaty mikroskopowe: zoologiczne, botaniczne, owadzie, zestaw naukowy samochód Multi Energy, Bryły porównawcze do mierzenia objętości, wizualizer, modele kulkowe, duże liczydło stojące, waga metalowa z odważnikami, waga ze zbiornikami, polydron, geoblocks, bryły drewniane, bryły geometryczne składane, zestaw aktywności STEM, kosmiczne konstrukcje STEM, Abilix – Krypton, Horizon – zestaw naukowy super kondensator, modele atomów kulkowe)w kwocie 16.683,00 zł
  • zakup wyposażenia do małej strefy aktywności sportowej (m.in. zewnętrzny stół do ping-ponga oraz zewnętrzny stół do gry w szachy) w kwocie 8.199,00 zł
  • zorganizowano jednodniowe wycieczki integracyjne dla uczniów w kwocie 95.540,00 zł

CELEM ZADANIA GRANTOWEGO JEST:

  • wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie szkół w w narzędzia do nauki,
  • organizacja wycieczek pozwalających uczniom poznać dziedzictwo małopolski i jej historię.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

www.mapadotacji.gov.pl