Podziękowania dla sponsorów

Dyrekcja Szkoły, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących

im. M. Kopernika w Zatorze składają serdeczne podziękowania dla:

Pani Magdaleny Rybak i Zarządu Osiedla Centrum

Pana Sławomira Momota i Zarządu Osiedla Podlipki

oraz Pana Marka Trojaka i Zarządu Osiedla Królewiec

za okazane serce i zakup metalowego serca na nakrętki