Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

W piątek 31 lipca 2020 r. można odbierać zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty według następującego harmonogramu:

7.30-8.00 uczniowie z numerami w dzienniku od 1 do 10 z klasy 8 b

8.00-8.30 uczniowie z numerami w dzienniku od 11 do 21 z klasy 8 b

8.30-9.00 uczniowie z numerami w dzienniku od 1 do 12 z klasy 8 a

9.00-9.30 uczniowie z numerami w dzienniku od 13 do 24 z klasy 8 a

Zaświadczenia wydawane będą w drzwiach pod przewiązką. Z uwagi na dobro swoje, jak i innych uczeń lub rodzic/opiekun prawny dziecka odbierając zaświadczenie wyposażony być powinien w maseczkę i rękawiczki.