Nauczanie hybrydowe od 26.04.2021 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od poniedziałku 26 kwietnia 2021 r. wprowadzamy w szkole naukę w systemie hybrydowym dla uczniów klas 1–3.

Od poniedziałku 26.04.2021r. do 30.04.2021r. część uczniów klas 1-3 będzie uczęszczała do szkoły na zajęcia stacjonarne, a pozostali uczniowie będą uczyli się zdalnie z domu przez platformę Teams.

HARMONOGRAM

Poniedziałek 26.04.2021r.

Stacjonarnie w szkole: całe klasy 1a, 2b, 3b

Pozostałe klasy w domu przez Teams

Wtorek 27.04.2021r.

Stacjonarnie w szkole: całe klasy 2a, 3b, 3c

Pozostałe klasy w domu przez Teams

Środa 28.04.2021r.

Stacjonarnie w szkole: całe klasy 1a, 3a, 3c

Pozostałe klasy w domu przez Teams

Czwartek 29.04.2021r.

Stacjonarnie w szkole: całe klasy 1b, 2a, 3a

Pozostałe klasy w domu przez Teams

Piątek 30.04.2021r.

Stacjonarnie w szkole: całe klasy 1b, 2b, 3a

Pozostałe klasy w domu przez Teams

Zajęcia stacjonarne i zdalne będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem znajdującym się w dzienniku elektronicznym.

Uczniowie, którzy będą mieć zajęcia stacjonarne w szkole, mogą korzystać z obiadów  szkolnych oraz na wniosek rodziców z opieki w świetlicy.

Komunikat dotyczący organizacji zajęć od maja 2021 zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

Z poważaniem

Dyrekcja ZSO w Zatorze