Informacje dla klubów sportowych korzystających z hali sportowej, Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i. M. Kopernika w Zatorze

W dniu 21 grudnia 2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 2316). W związku z tym od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. w oparciu o §10 pkt 3 w/w rozporządzenia zostały zamknięte obiekty sportowe dla klientów indywidualnych. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021r. (Dz. U. Poz. 207) zgodnie z którym obowiązujące zasady bezpieczeństwa zostały przedłużone do 14 lutego 2021r. Dopuszcza się korzystanie z obiektów sportowych wyłącznie przez organizacje sportowe spełniające warunki określone w §10 pkt 15 w/w rozporządzenia (Dz.U.Poz.2316).

Od dnia 1.02.2021r. hala sportowa, sala gimnastyczna będą dostępne wyłącznie dla grup zorganizowanych, w godzinach podanych w regulaminie hali sportowej, sali . Korzystanie z obiektów sportowych wymaga wcześniejszej rezerwacji u Dyrektora ZSO w Zatorze.

Rezerwacji można dokonywać wyłącznie w dni powszednie w godzinach 8.00-15.00.

Minimalne warunki, które muszą być spełnione w halowych obiektach sportowych oraz otwartych obiektach sportowych (boiskach) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.08.2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 1356 ze zm.)