Dowożenie do szkoły w roku szkolnym 2022/2023

Rodziców dzieci uprawnionych do bezpłatnego dowożenia proszę o wypełnienie załączonego kwestionariusza i dostarczenie go do Sekretariatu ZSO w terminie do 17.05.2022 r. Na tej podstawie zostanie sporządzona i przekazana do Gminy Zator lista osób uprawnionych do doważenia w roku szkolnym 2022/2023.

Sekretarz ZSO